1 regio, 1 identiteit

De provincie Zuid-Holland en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) werken sinds 2015 nauw samen om de (internationale) concurrentiekracht te vergroten. Deze samenwerking is gericht op verbetering van internationale bereikbaarheid, versterking van technologische innovatie, vernieuwing van de economie en het aantrekkelijker maken van de zuidelijke Randstad.

Investeringen

De economische ontwikkeling in de MRDH en het stedelijk gebied van Zuid-Holland blijft achter bij de potentie van het gebied. De groei van de economie ligt, over meerdere jaren gemeten, onder het Nederlandse gemiddelde en de werkgelegenheid daalt. Opvallend is dat de werkgelegenheid zich negatief ontwikkelt. De kennis-as leidt bovendien niet tot bovengemiddelde R&D-investeringen

De ambitie is om een economische topregio in Europa te blijven en gezien het bovenstaande is daar een aantal investeringen voor nodig. Het gaat hierbij om 4 thema’s:

  • Verbetering interne en internationale verbindingen
  • Transitie naar toonaangevende duurzaamheid
  • Economische vernieuwing
  • Aantrekkingskracht op talent en investeerders